Artist Directory

Biography

Van kindsbeen af ben ik bezig met het tekenen van verhalen en avonturen die zich in mijn droomwereldje afspelen. Door het zien van portretten gemaakt door de Zichemse kunstschilder Ludo Laagland, ben ik me gaan toeleggen op het tekenen van portretten, eerst in contee, pastel en oliepastel, later in olie- en acrylverf.

Het gevoel voor het aanmaken van bepaalde kleuren en het zoeken naar evenwicht in een schilderij, heb ik te danken aan mijn grafische opleiding. Heb namelijk 6 jaar ‘drukkersopleiding’ genoten in het T.H.H.I. te Tessenderlo. Ben er afgestudeerd als offsetdrukker in 1984.

Het grootste gedeelte van mijn werk staat in het teken van de onderdrukking en de levensfilosofie van de oorspronkelijke inwoners van de Verenigde Staten.

Ik tracht eveneens in mijn werken de link te leggen tussen ‘de indianen’ en ‘de wolven’, hun gezamelijke strijd om te overleven na het indringen van de kolonialen, die de harmonie tussen ‘mens’ en ‘dier’ danig verstoorden nadat zij hun wetten trachtten op te leggen. Tegenwoordig probeer ik abstrakte en figuratieve elementen te verenigen in één schilderij.

Voor mij is een kunstwerk geslaagd als het om het even welke vorm van emotie losmaakt of het met de woorden van Ludo Laagland te zeggen: ‘Kunst is als een kogel, het treft je of hij treft je niet’.


From childhood, I have been drawing stories and adventures that take place in my dream world. By seeing portraits made by the Zichemse painter Ludo Laagland, I started to focus on drawing portraits, first in contee, pastel, and oil pastel, and later in oil and acrylic paint.

I owe the feeling of creating certain colors and the search for balance in a painting to my graphic education. I have had 6 years of ‘printer training’ at the THHI in Tessenderlo. Graduated as an offset printer in 1984.

Most of my work is devoted to the oppression and philosophy of life of the original inhabitants of the United States.

In my works, I also try to make the link between ‘the Indians’ and ‘the wolves’, their common struggle for survival after the invasion of the colonials, who seriously disturbed the harmony between ‘man’ and ‘animal’ after they tried to impose laws. Nowadays I try to unite abstract and figurative elements in one painting.

For me, a work of art is successful if it evokes any form of emotion or if it can be said in the words of Ludo Laagland: ‘Art is like a bullet, it hits you or it doesn’t hit you’.

Patrick Theunis

Story Told:  Art is like a bullet, it hits you or it doesn't hit you.

Wikipedia Links:

Artist Gallery

[ Click/Tap to zoom in any image below ]